top of page
bianc1 - kópia.JPG

 

En /

 

When creating my carpets, I follow the motto “Head, Hand and Heart”. The word “Head” represents creativity and imagination, the word “Hand” skills and craftsmanship and the word “Heart” represents the idea of honesty and love for craft.

 

In the past, the carpet played a role of war loot, swag or gift. Apart from its commercial significance, it has always had its artistic, decorative and utility value as a luxury item.

And it is no different today.

Each of my carpets is an original piece, which by its quality, material, colour, composition, and design can create an atmosphere that will dominate the entire space. The starting point when designing a carpet is predominantly my author's painting which I work with in various ways, for example, by editing in graphic programs. The initial painting design which is an approximation of the end product is subsequently adapted into a final form of carpet, depending on technological possibilities. During production, I pay attention to the use of quality materials. The carpets are 100% wool yarns from local suppliers. So I use quality materials because, as the old Persian proverb says: “The carpet lives as long as the wool lives”.

My carpets are meant to meet the demands of modern life relating to the environment of the person in which he lives, his dwelling or the space in which he spends his time.

I am therefore able to develop appropriate sizes, textures, colours and designs as individual rolls of carpet.

Sk /

Pri tvorbe mojich kobercov sa riadim heslom “Head, Hand and Heart” Slovo “Head” /hlava/ predstavuje kreativitu a predstavivosť, ďalej slovo”Hand” /ruky/ zručnosť a remeselnú výrobu a slovo “Heart” /srdce/ predstavujúce ideu poctivosti a lásky k remeslu.

 

V minulosti plnil koberec úlohu vojnovej koristi, lupu alebo daru. Mimo svoj obchodný význam, mal odjakživa ako luxusný predmet aj svoju výtvarnú, dekoračnú a úžitkovú hodnotu. A inak tomu nie je ani dnes.

Každý z mojich kobercov je originálnym kusom, ktorý svojou akosťou, materiálom, farebnosťou, kompozíciou a dezénom dokáže vyvolať atmosféru, ktorá ovládne celý priestor. Východiskom pri tvorbe návrhov je prevažne moja autorská maľba, s ktorou

ďalej pracujem rôznym spôsobom. Prispôsobujem tak zväčša uvoľnený maliarsky

návrh do konečnej podoby koberca a možnostiam technológie .

Koberce sú zo 100% vlnenej priadze od lokálnych dodávateľov. Dbám teda na použitie kvalitných materiálov, lebo ako vraví staré perzské príslovie: "Koberec žije tak dlho, ako

dlho žije vlna”.

Moje koberce majú plniť požiadavky moderného života vo vzťahu k prostrediu človeka v ktorom žije ,jeho obydliu alebo priestoru v ktorom trávi svoj čas . Mojou snahou je vyvodiť tak vhodnú veľkosť ,štruktúru, farbu a dezén jednotlivých kusov kobercov.

Exhibitions /


Bratislava Design Week, 2022, Bratislava

Slovenské dizajnérske značky – TEXTILNÝ DIZAJN, 2022, Galéria X, Bratislava

Design without borders 14.madeinhungary + 07.MeeD, 2019, Budapest

Textile Experience , 2017/ 2018, Bratislava

DESIGN.S , 2016, Brno

Living Memory_ Digital Future, 2016, Kunst Museum Knut Skinnarland in

Rauland, Norway

Monsieur Jacquard, Digital Weaving, 2016, Bratislava

Heimtextil, 2014, Frankfurt am Main

Dva z ôsmich - Kameň + textil, 2013, Bratislava

Maribor Winter School Design Week, 2013, Slovenia

Kruhy na vode, 2010, Bratislava

 

Educational attainment:

Josef Vydra School of Applied Arts, Slovakia / 2008 - 2012/

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia / 2012 -2018 /

 

 


Contact / bianka.kukurdikova@gmail.com

bottom of page